Op de olifantenjacht in Oeganda by Baron de Langsdorff


Main
- books.jibble.orgMy Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Next Page

Page 0

Project Gutenberg's Op de olifantenjacht in Oeganda, by Baron De Langsdorff

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net


Title: Op de olifantenjacht in Oeganda
De Aarde en haar volken, 1910

Author: Baron De Langsdorff

Release Date: June 14, 2005 [EBook #16061]

Language: Dutch

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OP DE OLIFANTENJACHT IN OEGANDA ***
Produced by Jeroen Hellingman and the Distributed Proofreaders Team


Op de olifantenjacht in Oeganda

Naar het Fransch van Baron _De Langsdorff_

Toegangswegen naar Oeganda.--Hoe de jachtkaravaan werd
gevormd.--In de boschwildernis.--Eerste ontmoeting
met de olifanten.--Mislukking!--Nieuwe hoop, nieuwe
teleurstelling.--Een mooie revanche.


Oeganda is dat deel van Engelsch Centraal Afrika, dat tusschen het
Victoria en het Albert Nyanza is gelegen en dat zich naar het Noorden
uitstrekt op den rechteroever van den Nijl tot Gondokoro en de grens
van den Egyptischen Soedan. Moderne en vlugge gemeenschapsmiddelen
maken, dat men er van twee verschillende kanten kan binnenkomen.

In het Zuidoosten brengt een spoorweg in twee dagen, door Engelsch
Oost-Afrika, van Mombassa aan de kust naar het Victoria Nyanza,
en na vier dagen varens op het meer wordt men op den anderen oever
ontscheept te Entebbe, de hoofdstad. In het Noorden verbindt een
maandelijksche stoombootdienst door de moerassige streken van den
Boven-Nijl Khartoem met Gondokoro in Oeganda. Achthonderd kilometers
scheiden die beide poorten van Oeganda, Gondokoro in het Noorden en
Entebbe in het Zuiden; achthonderd kilometer door het oerwoud, door
moerassen en dicht struikgewas, die na Engelsch Oost-Afrika een der
wildrijkste streken van de aarde vormen.

Na veertien dagen varens op den Nijl komt de van Khartoem vertrokken
reiziger te Gondokoro aan. De engelsche administrateur, die er zetelt,
had voor mij dragers besteld, die de bagage zullen vervoeren, en op
den dag na mijn aankomst te Gondoroko had het vertrek naar het bosch
plaats. Mijn karavaan bestond uit drie-en-dertig dragers onder bevel
van een hoofdman Simoni. Het waren kustbewoners van het Victoria
Nyanza, Baganda's of inboorlingen van het eigenlijke Oeganda, dat
oude koninkrijk, dat zijn naam aan de kolonie heeft gegeven en welks
beschaving te midden van de afrikaansche barbaarschheid Stanley had


strekken tot verhooging mijner deftigheid. Voor mijn persoonlijken
dienst had ik een egyptischen kok, Boetros, en een boy uit Entebbe,

mannetje, Aboe Doema, was beladen met een zware karabijn, kaliber
500, en een licht wapen, een Lee Metford was toevertrouwd aan een
inlandschen gids, Lado, een uitstekend speurder en groot jager. Aan
de spits van dat troepje trok ik met wapens en bagage het bosch in
langs de oevers van den Nijl op zoek naar olifanten.

Van toen af gingen elken morgen in de vroegte, terwijl de dragers de
tent opbergden en zich tot vertrek gereed maakten, Aboe Doema, Lado en
ik uit het kamp op weg en trokken verder het bosch in ter vervolging
van antilopen, in afwachting van ernstiger wild. Twee dragers met

afstand, maar zonder ons uit het oog te verliezen en droegen water,
mijn flesch met thee en mondvoorraad. Met een meer of minder langen
omweg, al naar gelang we wild ontmoeten of de vervolging ons ophoudt,
zullen we de volgende rustplaats bereiken. Simoni, de hoofdman, had er
de karavaan heen geleid; de dragers hadden de tent opgeslagen; Boetros
had de plek voor de keuken gekozen in de schaduw van een boom. Zoodra
ik aankwam, diende mijn boy mij een stevige lunch voor, en daarna


Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Fri 5th Jun 2020, 10:48