Op de jacht in Mozambique by Guillaume Vasse


Main
- books.jibble.orgMy Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Next Page

Page 0

The Project Gutenberg EBook of Op de jacht in Mozambique, by Guillaume Vasse

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net


Title: Op de jacht in Mozambique
De Aarde en haar volken, 1909

Author: Guillaume Vasse

Release Date: June 13, 2005 [EBook #16045]

Language: Dutch

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OP DE JACHT IN MOZAMBIQUE ***
Produced by Jeroen Hellingman and the Distributed Proofreaders Team
OP DE JACHT IN MOZAMBIQUE

Naar het Fransch van Guillaume Vasse.Als in het aanstaand voorjaar president Roosevelt van zijn ambt
zal zijn ontheven en van een welverdiende rust zou kunnen genieten,
gaat hij de jacht op groot wild in Afrika ondernemen, om dus veel
vermoeienissen en ontberingen tegemoet te gaan, maar die zijn
nog altijd sportlievend gemoed een aangename afwisseling zullen
bezorgen. Onlangs heeft een Franschman, de heer Guillaume Vasse,
in de Tour du Monde het een en ander verteld over zijn ervaringen en
waarnemingen in Oost-Afrika aan de kust van Mozambique, waar hij ook
als jager een tijdlang verbleef.

Hij was met zijn vrouw van Beira het binnenland ingegaan met den
spoorweg, die tweemaal per week van Beira naar de Kaap vertrekt door


grens van de engelsche bezittingen. Met hen vertrok tegelijkertijd
een massa bagage van proviand, patronen, geneesmiddelen, kleederen,
instrumenten, enz. De heer Vasse had namelijk een opdracht van den
minister van openbaar onderwijs, om in die streek door geografisch
werk de opnemingen van eenige fransche reizigers te voltooien
en verzamelingen mee te brengen, die op de fauna, de flora en de
ethnologie betrekking hadden. De groote reis, die drie jaren duurde,
werd in 1904 ondernomen, nadat de heer en mevrouw Vasse reeds in
1900 zich erop hadden voorbereid door een verblijf van zeven maanden
in Mozambique.

Na een reis van zeventien uren, die onaangenaam was door de hitte,

te midden van een wijde vlakte is gelegen. Het was geen plek, die een
Europeaan zich bij voorkeur tot verblijfplaats zou kiezen, want de zon
brandde er, en de nabijheid van de rivier Mineni met haar omgeving
van moerassen, was bevolkt door wolken muskieten. Toch had men er
al veel gedaan, om de gezondheid te bevorderen, en de kapitein van

flinke ruime en schaduwrijke straten aangelegd. De plaats heeft een
hospitaal en daarbij een op de bergen liggend sanatorium. Men vindt
er enkele mooie steenen huizen, maar ook veel van die plaatijzeren,
waar de bewoners braden van de hitte.

Den tweeden dag na hun aankomst vertrokken de Franschen naar
de Mangotabergen, waar ze hun eerste kamp zouden opslaan. Om de
verhuizing gemakkelijk te maken, had de heer Vasse een groote kar
gehuurd, getrokken door vier ossen en vier muilezels. Dat was een
gerieflijkheid, die hij op dezen tocht nergens elders zou kunnen
vinden, want dit was een der weinige streken, waar de huisdieren geen
vrees behoeven te koesteren voor de tse-tsevlieg en waar ze in leven
kunnen blijven, als de runderpest en de tuberculose het ten minste
willen veroorloven. De kar zou alles vervoeren tot aan den voet der
bergen, waar dertig zwartjes de goederen zouden dragen langs de steile
hellingen van de hoogvlakte, waarop het kamp zou worden opgeslagen.

Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Fri 5th Jun 2020, 10:13