Modern by Ernst Ahlgren and Axel Lundegård


Main
- books.jibble.orgMy Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Previous Page | Next Page

Page 1


I Centralstationens vestibul stodo tv� unga m�n och s�go ut i den gr�
oktobermorgonen som gaf den �ppna platsen derutanf�r en pregel af kulen
�dslighet. Glesa sn�flingor dallrade ned, f�ste sig halfsm�lta p�
f�nsterrutorna och letade sig i slingrande r�nnilar utf�r det daggiga
glaset.

�Det pinar mig�, sade den ene af de tv�, som forts�ttning p� ett f�rut
p�b�rjadt samtal. �Bara derf�r, att hon �r min mor skall hon anse sig ha
r�tt att tr�nga in i mina angel�genheter. Hon skall ha anspr�k p�
f�rtroenden och f�rtrolighet, denna fr�mmande menniska, som jag inte
k�nner; hon skall beg�ra �mhet och tillgifvenhet och hvad det heter allt
det der, som m�drar fordra af sina sn�lla gossar.--F�r hon _tror_
naturligtvis jag �r en sn�ll gosse! det tro m�drar alltid--och hon
k�nner mig inte. Jag har inte sett henne p� m�nga herrans �r och hon �r
mig lika fr�mmande som mulattskan, hon har med sig. S�g--begriper du nu
att det �r pinsamt?�

�Ahja...�

�Det blir att plocka illusionerna fr�n henne, den ena efter den andra.�

Kamraten s�g upp med en sk�lmsk blick och ett litet smil.

�Du s�ger att du inte k�nner henne�, sade han. �Men n�r allt kommer
omkring �r det kanske en liten hygglig mamma du f�r s�h�r till sk�nks p�
gamla dar.�

�Liten? Hon �r tre alnar l�ng. Och hon har rest omkring med ett
anatomiskt museum. Kan du t�nka dig hur en menniska m�ste bli af att i
tjugo �r flacka verlden rundt och f�revisa ett anatomiskt museum!
Ladyn--till det yttre. Men i bottnen? Det ryser i mig. Kanske som k�rna
denna storstadsfr�ckhet, som man finner hos cirkusartister och liknande
individer. Och s� kanske penningdryghet p� k�pet! Den der som �r
dr�ggen, sedan rikedomen tagit slut. Hu!... Detta att skryta med allt
hvad man egt och haft och �tit och druckit och varit med om...�

Den andre h�rde p� med samma godmodiga smil:

�Det �r r�tt! M�la bara hin h�les mamma p� v�ggen. Dess mer angen�mt
�fverraskad blir du om du finner, att hon �r en mycket vanlig liten
dussinmamma, som inte g�r en katt f�r n�r.�

�Jag mins att jag f�rr i verlden k�nde en viss h�pen beundran f�r hennes
toaletter och tyckte att hon s�g mycket utl�ndsk ut. Inte hade jag d�
f�rst�nd p�, att allt det der mycket v�l kunde g�mma tomhet eller kanske
r�het--Det �r vidrigt med s�dana der band, som hela ens natur uppreser
sig emot.�

�N�--herre Gud--band? Man �r v�l inte bunden f�r hela lifvet, fast man
r�kar till att ha en mor.�

�Ja, men n�r hon nu inte har n�gon annan �n mig!� kom det i irriterad
ton fr�n den vr�ngsinte sonen. �Hennes far �r d�d--och andra anh�riga
har hon inte.�

�N�-ja! �n se'n? Det fins m�nga som f� vara ensamma och lefva �nd�.�

�Ja, men om hon nu inte kan! Det �r barnsligt, men jag skall anse det
som en skyldighet att ta mig af henne. Ja! Det �r dilemman. Det skall
pina mig att ta mig af henne--och det skulle pina mig att inte g�ra
det.�

�N�--jag medger att det �r en f�rtviflad situation. Men det g�r �fver,
sa han som hade eld i h�ret.�

En tredje ung man kom i detsamma uppf�r trappan och helsade p� de tv�,
hvarefter samtalet tog en annan v�ndning.

* * * * *

I det uppg�ende sn�llt�get, som rasslade fram genom morgondiset, satt
f�rem�let f�r detta samtal tryckt upp i h�rnet af en andra klassens
kup�. Hon s�g ut genom f�nstret med en rysning af k�ld och drog sin
svarta spetsschal h�gre upp kring halsen.

Hennes enda reskamrat var en gammal mulattska, som under m�nga grimacer
s�kte f� pl�dremmen att, r�cka ihop kring filtar och kuddar. N�r detta
�ndtligen lyckats satte hon sig tyst p� soffan midt emot sin matmor,
stirrande ocks� hon ut genom de gr�tande f�nsterrutorna.

Previous Page | Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Tue 23rd Jul 2024, 2:26