Modern by Ernst Ahlgren and Axel Lundegård


Main
- books.jibble.orgMy Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Next Page

Page 0

The Project Gutenberg EBook of Modern, by Ernst Ahlgren
Axel Lundeg�rd

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net


Title: Modern
En Ber�ttelse

Author: Ernst Ahlgren
Axel Lundeg�rd

Release Date: April 25, 2005 [EBook #15703]

Language: Swedish

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MODERN ***
Produced by Martin Agren, Tapio Riikonen and DP Distributed Proofreaders


MODERN

En ber�ttelse


AF
ERNST AHLGREN och AXEL LUNDEG�RD
(alias Victoria Benedictsson)


STOCKHOLM Z. H�GGSTR�MS F�RLAGS-EXPEDITION

IVAR H�GGSTR�MS BOKTRYCKERI
1888.
�_Jag g�r p� grafvens br�dd n�r jag skrifver dessa rader. Jag k�nner att
det icke skall f�runnas mig att l�gga sista hand vid det arbete jag
hoppats kunna lemna fullf�rdigt ifr�n mig och till hvilket planen l�g s�
klar i mitt hufvud fast sjukdomen hindrade mig att med den flit och den
kraft som till s�dant arbete kr�fvas gifva form �t arbetets tanke. D�
det material, jag egde, syntes mig f�r v�rdefullt att utan vidare kastas
bort under reng�ringen af mitt liter�ra d�dsbo, valde jag den utv�g att
i hast och endast med flyktiga drag s�tta upp stommen till hvad jag
velat utf�ra, och d� detta �r gjordt lemnar jag mejseln �t den, som �r
ung och som har den kraft jag saknar. M� han ge lif �t det d�da r��mne,
jag h�rmed �fverlemnar �t honom.

D� det icke �r f�rsta g�ngen vi arbeta tillsammans och det icke fins
n�gon punkt der ett f�rst�ende oss emellan vore en om�jlighet och der
den ene m�ste f�rkasta hvad den andre utf�rt, s� hoppas jag att han icke
finner sk�l att vid detta mitt liter�ra testamente g�ra sig urarfva.�

Med dessa ord, som finnas bland Ernst Ahlgrens efterlemnade papper � ett
par l�sa blad, inlagda i ett omslag � hvilket i skifferskrift l�ses:
_Efter min d�d_--�fverlemnar jag _Modern_ i allm�nhetens h�nder.

K�benhavn i November 1888.

AXEL LUNDEG�RD._
F�RSTA KAPITLET.

Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Thu 13th Jun 2024, 13:38