Sa Ano Nabubuhay Ang Tao by Leo Nikolayevich Tolstoy


Main
- books.jibble.orgMy Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Next Page

Page 0

Project Gutenberg's Sa Ano Nabubuhay Ang Tao, by Leo Nikolayevich Tolstoy

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net


Title: Sa Ano Nabubuhay Ang Tao

Author: Leo Nikolayevich Tolstoy

Release Date: April 15, 2005 [EBook #15628]

Language: Tagalog

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SA ANO NABUBUHAY ANG TAO ***
Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad and Distributed
Proofreaders. Para sa pagpapahalaga ng panitikang Pilipino.

[Transcriber's note: Mistakes in the original published work has been
retained in this edition.]

[Paalala ng nagsalin: Hinayaang manatili sa edisyong ito ang mga
pagkakamali sa orihinal na pagkakalimbag.]Sa Ano Nabubuhay Ang Tao

I

KATHANG-SALAYSAY NG KONDE LEON TOLSTOY NA NASALIN SA WIKANG KASTILA AT
ISINALIN NAMAN SA TAGALOG

NI

SOFRONIO G. CALDERON

Ikaw ay yumaon ... at malalaman mo:

I. Ang sumasatao;
II. Ang hindi ipinabatid sa tao; at
III. Ang bumubuhay sa tao.


M. COLCOL & Co.

_Publisher_
878 Rizal Avenue, Manila
SA ANO NABUBUHAY ANG TAOI

Isang magsasapatos ay nananahanan sa isang nayon na kasama ang kanyang
asawa't anak. Sila'y nakatira sa bahay ng isang _mujik_ (may pagawaan
ng sapatos), sapagka't sila'y walang bahay o lupa man at bahagya nang
makakita ng kanilang maipagtatawid-buhay. Ang tinapay ay mahal, at may
kahirapan ang panahon; kung gaano ang makita niya ay kanilang
pinagkakasiya, siya'y walang anumang tinatangkilik at ang kanyang
asawa'y wala kundi iisang chuba[1] na totoong luma na. May ilan nang
taong naghahanap ng salapi ang magsasapatos upang maibili ng mga balat
ng tupa at ng kanyang magawang bagong _chuba_ o pambalabal.

Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Wed 3rd Jun 2020, 0:51