Pinya de Rosa by Joaquim Ruyra


Main
- books.jibble.orgMy Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Previous Page | Next Page

Page 1


reformades una mica i n'hi he afegida alguna, espero que la bonateixeixen al capdavall d'una corda amb els seus mateixos blens,
fent-hi un pom boterut que la conclou, la priva d'esfilagarsar-se i

passin de llarg a llarg.


aplec, amb el qual volem consolidar i donar fi a la llarga corda de
marines i boscatges que fins ara hem anat escrivint i publicant en
resti ben nuat i ben fermat dintre la seva anella.
volum separat, ens sembla que fem benefici a l'harmonia.donat el problema de si convenia o no reformar els treballs antics,
que constituiran quasi tota l'obra.


brollaren de la meva ploma: el cor no em demanava de tocar-hi ni unasentit l'home dels seixanta anys no podia exercir cap mestratge

tara que em feia venir pell de gallina. No havien passat en va
damunt d'ells els darrers vint-i-cinc anys, durant els quals tan

castellanismes hi descobria!
llenguatge, que no deixaven de respondre a una mentalitat


Per altra part, els antics aficionats a l'obra encara vivents,

perdonarien les innovacions? Ells l'amaven tal com era, amb els
seus defectes i tot, a la manera com un hom s'agrada de la noia que

la caracteritzen: tal vegada una piga a la galtona, tal vegada unagraciosa, no res d'omplir d'esmalt l'osca garladora de la seva
Chateaubriand sobre aquesta amor irracional i fantasiosa dels antics
llegidors, la qual, segons ell declara, l'havia cohibit fins al puntmereixen algun respecte.

Previous Page | Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Fri 23rd Aug 2019, 16:05