Gildet På Solhaug by Henrik Ibsen


Main
- books.jibble.orgMy Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Previous Page | Next Page

Page 1
omkring 1860,--en rigtig literatur-kritiker, og navnlig dramatisk
kritiker i Kristiania?


et exemplar af J.L. Heibergs "Prosaiske Skrifter", om hvilke hanendvidere bekendt med en polemik, som Heiberg i sin tid havde
og udtalte af andre; deres meninger var for lang tid siden
alt sammen. Det eneste originale ved dem var, at de evig og altid
hos mig, kan ikke forundre nogen. Et par aviser der oppe, og

dette eller hint fra Henrik Hertz's skuespil "Svend Dyrings hus".som har foranlediget den. Men hos mig er sprogtonen en ganske
anden end hos Hertz; diktionen i mit stykke har et ganske andetHeller ikke, hvad karakterer, handling, eller overhovedet hvadforestillingskreds.


samme, som Ragnhilds til ridder Stig Hvide. Ligesom Ragnhild
ofte hun end jages bort. Hertil kommer det overnaturliges


Previous Page | Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Wed 26th Jan 2022, 20:04