In het gebied van het Tsadmeer met de expeditie Tilho by L. Roserot de Melin


Main
- books.jibble.orgMy Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Next Page

Page 0

The Project Gutenberg EBook of In het gebied van het Tsadmeer met de
expeditie Tilho, by L. Roserot de Melin

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net


Title: In het gebied van het Tsadmeer met de expeditie Tilho
De Aarde en haar volken, 1910

Author: L. Roserot de Melin

Release Date: June 14, 2005 [EBook #16062]

Language: Dutch

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DE EXPEDITIE TILHO ***
Produced by Jeroen Hellingman and the Distributed Proofreaders Team


In het gebied van het Tsadmeer met de expeditie Tilho

Naar het Fransch van L. Roserot de Melin.


De zending, die in 1906 aan kapitein Tilho van de koloniale infanterie
werd opgedragen, had ten doel, de engelsch-fransche grens tusschen
den Niger en het Tsadmeer vast te stellen in overeenstemming met het
protocol, op 29 Mei 1906 te Londen geteekend door een conferentie,
waarin Frankrijk vertegenwoordigd was door den heer Binger, toenmaals

secretaris van de fransche ambassade en door kapitein Tilho, die ten
tijde van de eerste expeditie Moll gereisd had in het betreffende
gebied. Frankrijk had bij die overeenkomst een groote uitbreiding van
grondgebied verkregen, maar vooral won men erbij, dat de nieuwe grens
een verbinding tot stand bracht tusschen de fransche bezittingen
aan den Niger en het Tsadmeer, den Soedan en het Congogebied, en
dat voor de oude, volkomen kunstmatige grenzen een rationeele grens
in de plaats kwam, die de autonomie eerbiedigde van de verschillende
stammen, behoorende tot de protectoraten van de beide contracteerende
mogendheden. Toen moest nog op de plek zelve de aanwijzing van de
grens plaats hebben, die Noordelijk Nigeria moest scheiden van het
grondgebied van Zinder. Dit was de aanleiding tot de expeditie,
waar ik deel van uitmaakte.

Engeland had vier officieren gezonden onder bevel van majoor
O'Shee. Frankrijk had als vertegenwoordigers, buiten kapitein
Tilho, gekozen den luitenant ter zee Audouin, den luitenant van
de koloniale infanterie Vignon en dokter Gaillard, geneesheer bij

wetenschappelijken staf bij de expeditie ingedeeld den officier-tolk
eerste klasse Landercin, den geoloog Garde van Clermont, den luitenant
van de koloniale infanterie Lauzanne en mijzelven.

Wanneer de expeditie haar begrenzingswerkzaamheden zou hebben

in-kaart-brenging ervan, terwijl er tevens allerlei onderzoekingen


programma, en luitenant Mercadier van het derde bataljon jagers was
dan ook door den minister van oorlog ter beschikking gesteld van het
Aardrijkskundig Genootschap, om hem te vergunnen, zijn wetenschappelijk
werk tot Nigeria uit te strekken en tot onze bezittingen tusschen
den Niger en het Tsadmeer. Men had afgesproken, dat de beide
gouvernementen op het einde van den winter zouden wachten, opdat men
met de werkzaamheden zou kunnen beginnen in klimaatsomstandigheden,
die zoo gunstig mogelijk waren. Eerst tegen den 1sten Januari moesten
de beide expedities zich te Gaya aan den Niger vereenigen, om van
daar de nieuwe grenslijn te doen aanvangen.

Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Fri 5th Jun 2020, 8:43